Projekty a dary

Projekt Všeználek

Projekt statutárního města Ostrava
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení didaktických pomůcek – experimentálních sad se zaměřením pro rozvoj dětí. Experimentální sady pokrývají celé spektrum úloh z oblasti jako je voda, vzduch, elektřina, magnetismus, rostliny, stroje a konstrukce. Součástí...

Číst více...
Řemesla a tvořivost

Statutární město Ostrava nás finančně podpořilo v projektu, který je zaměřený na rozvoj povědomí, lásku k umění a vztahu k tradiční lidové tvrobě, která je součástí národního lidového dědictví.

Číst více...
ERASMUS

Naše škola je součástí konsorcia v rámci projektu ERASMUS+ v oblasti školního vzdělávání, č. projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000128584“


 

Číst více...
Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní

Naše organizace je zapojena do projektu Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní, který byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. 

Číst více...
Digitalizujeme školu
Naše organizace, Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace, obdržela dotaci ve formě finančních prostředků – 136 000,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitální kompetenci. Finančním zdrojem pro...

Číst více...
Hudbou k srdci

Městský obvod Ostrava-Poruba
Projekt je realizován s finanční podporou městského obvodu Poruba ve školním roce 2021/2022.
Hlavním cílem projektu je vést děti k lásce k hudbě a hudebním aktivitám. Posilovat jejich sebevědomí, aby věděly, že každý člověk může tvořit hudbu. Probudit v nich radost ze zpěvu a ze hry na...

Číst více...
Motorika u dětí v MŠ II
Projekt je realizován s finanční podporou městského obvodu Poruba ve školním roce 2021/2022.
Projekt je pokračováním předchozího projektu. Finance buly použity na nákup sportovního nářadí a pomůcek, které budou využívány při pobytu na školní zahradě. Učitelky budou mít možnost...

Číst více...
Požitková školní zahrada

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“, ve šk. roce 2021/2022.
Hlavní části projektu byly aktivity a činnosti, které učitelky s dětmi realizovaly na školní zahradě.
V jarním období děti sadily zakoupené sazenice do školních záhonů, truhlíků a...

Číst více...
Dospěláci v práci

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“, ve školním roce 2021/2022.
Projektem jsme vytvořili u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách, o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, místem,...

Číst více...
Skutečně zdravá škola

Mateřská škola je zapojena do programu skutečně zdravá mateřská škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak...

Číst více...