Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Hudbou k srdci

Hudbou k srdci

Městský obvod Ostrava-Poruba
Projekt je realizován s finanční podporou městského obvodu Poruba ve školním roce 2021/2022.
Hlavním cílem projektu je vést děti k lásce k hudbě a hudebním aktivitám. Posilovat jejich sebevědomí, aby věděly, že každý člověk může tvořit hudbu. Probudit v nich radost ze zpěvu a ze hry na jednoduché hudební nástroje. Rozvíjet tak v dětech hudební a rytmizační schopnosti. Zároveň, aby také dokázaly hudbě naslouchat a vnímat ji nejen sluchem, ale také srdcem. Nechat v sobě působit emoce, které hudba dokáže v člověku vyvolat. Dále bychom chtěly v rámci projektu děti seznámit se základními prvky hudby. S různými druhy hudebních nástrojů, hudebními žánry, hudbou klasickou i moderní. Aby děti dokázaly hudbu vnímat jako něco kouzelného, co je obohatí na jejich cestě životem.