Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Přijetí do MŠ

 
ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
 
 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů
 • o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kriterií pro přijímání dětí do mateřské školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy). Zákonné zástupce informuje zasláním pozvánky k převzetí: Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
 • o zařazení dítěte do speciální třídy (logopedické nebo pro děti se zrakovou vadou) rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra s daným zaměřením
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - pro veřejnost bude otevřen od 19. 4. 2024. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na: https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání. 
Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
 

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace
Pracoviště:
MŠ Dvorní
MŠ V Zahradách

Termín zápisu:
6. 5. - 7. 5. 2024

Úřední hodiny pro příjem žádostí v případě osobního podání
 
Datum Úřední hodiny
7. 5. 2024 9:00 – 16:00

Při osobním podání žádosti, zákonný zástupce donese rodný list dítěte, potvrzení lékaře k přijetí, OP a v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i doporučení speciálního pedagogického centra.
   
 • Informační leták zápis 2024/2025 zde
 • Potvrzení lékaře k přijetí dítěte do MŠ zde
 • Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ zde
 • Deset dobrých rad, které usnadní nástup Vám i dítěti zde
 • Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ 2024 zde
 • Přijaté děti pro školní rok 2024/2025 zde