Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Organizace

 

Vize MŠ:  „Vzájemně se s dětmi inspirovat a vzdělávat na společné cestě dětstvím. Rozvíjet děti bez rozdílu, v důvěryhodné a přátelské škole, uplatňující moderní vzdělávací metody, které směřují k šťastnému a připravenému dítěti pro další životní etapy.“

      Školní vzdělávací program kurikulum: Cesta dětstvím.
 
Školka je v síti škol, předškolních a školních zařízení - identifikátor zařízení - 674000544.

Příspěvková organizace slučuje dvě mateřské školy MŠ na ulici Dvorní 763/19 v Ostravě - Porubě a MŠ na ulici V Zahradách 2148/103 v Ostravě - Porubě, dále má ŠJ při MŠ V Zahradách, výdejnu při MŠ Dvorní a vývařovnu k MŠ B. Němcové.

 

Mateřská škola V Zahradách 2148/103, Ostrava - Poruba

Mateřská škola na ulici V Zahradách je organizační součástí Mateřské školy Dvorní. Je umístěna v pěkném, klidném, téměř vesnickém prostředí. Zaměřuje se na předškolní vzdělávání zdravých a zrakově postižených dětí a je „školou pro všechny“. Pracuje podle vzdělávacího programu nazvaného „Cesta dětstvím“. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou na léčbu poruch binokulárního vidění, depistáž a prevenci těchto vad, a to ve spolupráci s FN v Ostravě - Porubě.Je jediná škola tohoto druhu, která pečuje o tyto děti,  vždyť  oči a zrak jsou nenahraditelné hodnoty. Nedostatečná péče o oči a problémy s viděním mohou velmi negativně ovlivnit jak osobní, tak i společenský život a dítě je při jeho zanedbání funkčně jednooký. V mateřské škole jsou 4 třídy, z toho 2 běžné třídy a 2 třídy pro děti s vadami zraku. Skupiny dětí jsou v jednotlivých třídách heterogenní, umožňující sourozencům a kamarádům různých věkových skupin společné soužití v daném prostředí jednotlivých tříd. Mateřinka nabízí dětem klub Malých zahradníčků, výuku angličtiny, plavecký, lyžařský kurz a řadu dalších aktivit z oblasti environmentální a polytechnické,  včetně kulturních a sportovních akcí, výletů a exkurzí.

 

Mateřská škola Dvorní 763/19, Ostrava - Poruba

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Cesta dětstvím“. Máme zde 5 tříd – 3 třídy běžné a 2 třídy logopedické pro děti s vadami řeči. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou především na logopedickou terapii, podporu přirozeného rozvoje komunikačních dovedností, depistáž a prevenci vzniku poruch řeči. Do svého programu zařazujeme kulturní, sportovní, environmentální a polytechnické činnosti. Máme také kroužky, které pracují pod vedením našich učitelek – Hbité jazýčky, Flétnička I. a II., Klub kamarád, Klub předškoláků, chodíme s dětmi plavat a lyžovat.