Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Prázdniny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Začátek školního 2023/2024 roku začíná 1. září 2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
  • 26. 10. - 27.10. 2023
  • MŠ je otevřena, omezen provoz některých tříd.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
  • 23. 12. 2023 - 2.1. 2024
  • MŠ uzavřena
JARNÍ PRÁZNINY
  • 11. 3. - 17. 3. 2024
  • MŠ je otevřena, omezen provoz některých tříd
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
  • 28. 3. - 1. 4. 2024
  •  MŠ uzavřena 29. 3. - 1. 4. 2024, 28. 3. 2024 provoz některých tříd omezen
HLAVNÍ PRÁZDNINY
1. 7. - 31. 8. 2024

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 1. 7. - 31. 8. 2024:

Vážení rodiče,
letošní prázdninový provoz v době letních prázdnin bude zajištěn pracovištěm MŠ Dvorní 763MŠ Čs. Exilu v O. – Porubě, se kterou každoročně spolupracujeme.
K přihlášení Vašeho dítěte na prázdninový provoz do MŠ Dvorní je potřeba vyplnit průvodní list (na stránkách školy www.msdvorni.cz – o školce – prázdniny). Vyplněný průvodní list odevzdáte třídní učitelce nejpozději do 31. 5. 2024 – na pozdě odevzdané průvodní listy nebude brán zřetel.
   V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Kapacita mateřské školy je omezená, a proto přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.
MŠ ČS. EXILU v době od 1. 7 – 26. 7. 2024
Pokyny k přihlášení Vašich dětí do MŠ Čs. Exilu najdete na webových stránkách naší školy (školka-prázdniny) a nástěnkách v šatně.
MŠ DVORNÍ 763 v době od 1. 8. – 23. 8. 2024

Průvodní list pro děti z MŠ V Zahradách ke stažení zde:

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA DVORNÍ
Vážení rodiče,
      v rámci vzájemné spolupráce mezi našimi mateřskými školami, přednostně umísťujeme na období letních prázdnin Vaše děti v době uzavření Vaši kmenové mateřské školy MŠ Exilu.
Prázdninový provoz naše mateřská škola zajišťuje v době od 1. 8 – 23. 8. 2024 na pracovišti  MŠ Dvorní 763
Požadavky k přijetí dítěte na dobu určitou:
- Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou (na webu www.msdvorni.cz    v sekci:  o školce – prázdniny), naskenované  přihlášky + kopie vyjádření lékaře zaslat mailem do 26. 4. 2024
- Email:  msdvorni2@seznam.cz. Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti. 
Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte na dobu určitou zašleme mailem do 7. 6. 2024. 
- Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 15. 6. 2024.
- Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovní dní.   Z kapacitních důvodů není možno vyhovět všem žádostem. V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.
 
Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Gabriela Smudová – ředitelka školy
V Ostravě - Porubě  16. 1. 2024.
 
Průvodní list pro děti z MŠ Exil ke stažení zde:

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU NA MŠ EXILU PRO OBDOBÍ 1.- 26. 7. 2024 pro dětí z MŠ V Zahradách NALEZNETE ZDE.
Žádost o přijetí dítěte z MŠ V Zahradách na dobu určitou v MŠ Exil naleznete zde: