Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu
Naše organizace, Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace, obdržela dotaci ve formě finančních prostředků – 136 000,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitální kompetenci. Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.