Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Historie

Mateřská škola V Zahradách je postavena na okraji městské části Ostravy-Poruby a je umístěna v pěkném, klidném, téměř vesnickém prostředí. Je to dvoupodlažní předškolní zařízení s vlastní kuchyní, kotelnou a velkou zahradou s řadou ovocných a jehličnatých stromků.Do užívání byla předána dětem předškolního věku 1.září 1983. Postavili ji ve spolupráci s Bytostavem občané toho obvodu v investiční akci „Z“.
Prvních sedm let navštěvovaly děti 2 třídy. Teprve ve školním roce 1990- 1991 byly otevřeny všechny 3 třídy. V nově otevřené třídě se experimentálně vyučovalo německému jazyku.

Od dubna 1992 byla v MŠ zřízena logopedická třída. Ve školním roce 1993-1994 došlo k řadě změn. Do mateřské školy kuchyně a kotelny byl zaveden plyn (kotelna fungovala do té doby na tuhá paliva) a byla povolena další logopedická třída. Provoz byl tedy na dvou běžných a dvou logopedických třídách.
Od září 1995 začala vařit kuchyň i pro mateřskou školu Dvorní formou rozvozu.
Ve školním roce 1996-1997 z důvodu snižujícího se počtu dětí a zvyšujícímu se počtu logopedických vad u dětí předškolního věku, byly v provozu pouze tři třídy a to 2 logopedické a jedna třída běžného typu.
V červenci roku 1997 byla naše mateřská škola postižena povodněmi. Voda dosahovala až do výše 80 cm a poničila zařízení v přízemí  logopedické třídy a kuchyň. Opravy MŠ po povodních byly náročné, ale neomezily provoz. V září jsme opět vítali děti do 3 tříd naší mateřské školy.

Od září 2002 vaří kuchyň MŠ také pro MŠ B.Němcové.
Od 1.1.2003 je naše mateřská škola odloučeným pracovištěm MŠ Dvorní 763, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2004-2005 byly v provozu dvě logopedické třídy a 2 běžné třídy a v prosinci 2004 byla provedena v kuchyni naší mateřské školy rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky. Ve školním roce 2005-2006 a v tomto školním roce fungovaly již jen 2 běžné třídy a 1 logopedická  třída.
V září roku 2007 dochází k další organizační změně, kdy je logopedická třída přesunuta do prostorů MŠ Dvorní a na zařízení MŠ V Zahradách přechází oční třídy. Od začátku školního roku 2007/2008 jsou tak v provozu 2 běžné a 2 speciální oční třídy.
V roce 2010 proběhla revitalizace celého objektu mateřská škola dostala novou tvář. Koncem školního roku 2017/2018 byla zahájena rekonstrukce stoupaček v celém objektu školy včetně školní jídelny a hygienického
zařízení, rekonstrukce trvala celé dva měsíce.