Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Projekt Všeználek

Projekt Všeználek

Projekt statutárního města Ostrava
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení didaktických pomůcek – experimentálních sad se zaměřením pro rozvoj dětí. Experimentální sady pokrývají celé spektrum úloh z oblasti jako je voda, vzduch, elektřina, magnetismus, rostliny, stroje a konstrukce. Součástí projektu je i DVPP pro pedagogy v oblasti TNC learning.

Naše MŠ spolupracuje s Mensou