Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Hýbánky

Aktivitu Hýbánky povede p. učitelka Nikola Dekická s dětmi, které byly přihlášení do Zpěváčků ze Zahrad
Kdy: každou lichou středu 14:50 – 15:30 hodin
Školní zájmová aktivita - Hýbánky ve které se budeme spolu s dětmi věnovat rytmice a rytmizaci, dramatizaci, zpěvu, tanci.   
Cílem této aktivity je probouzet v dětech kladný vztah k hudbě, učit se vnímat nejrůznější akcenty hudby, dynamiku, tempo - díky těmto dílčím složkám se budou zlepšovat i komunikační dovednosti dětí. Hudbu budeme využívat jak lidovou, umělou tak i tu vážnou. Díky dramatizaci se děti budou učit vzájemné spolupráci a vytváření celku, zlepší se v komunikačních dovednostech, posílí své sebevědomí, soustředění, koncentraci.