Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Zpěváčci ze Zahrad

Hudební aktivita - Zpěváčci ze Zahrad pro přihlášené děti každou sudou středu v dopoledních hodinách
Aktivitu povede p. učitelka Soňa Hranická a p. učitelka Marcela Vodičková od středy 6. 10. 2021.
Vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci dochází k přerušení aktivity.
Hudební aktivita bude zaměřena na:
  • celkový rozvoj dítěte za pomocí hudebních aktivit,
  • rozvíjení hudebního, rytmického a sluchového vnímání,
  • správné ovládání dechu, postoje a držení těla při zpěvu,
  • děti si vyzkouší hudební ORFFOVY nástroje,
  • hudebně pohybové činnosti - tanečky,
  • hudební improvizace, sluchové a rytmické hry,
  • děti se naučí nové písničky, lidové, dětské, pohádkové,
  • nové říkanky a to vše hravou a veselou formou,
  • využití DJEMBE afrických bubnů.