Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Tvůrčí keramika

Advent a Vánoce
      adventní čas a těšení se na Vánoce v dětech zajisté vytváří určité předobrazy, které my dospělí jim předáváme ve svých tradicích, zvycích a prožitých zkušenostech.
      Když jsem dětem řekla, že si uděláme andělíčky z keramické hlíny, ihned věděly, kdo andělé jsou. Však vyrobit taková křídla samostatně, to už bylo na přemýšlení. Postupně si děti upravovaly své představy o křídlech, neboť vznikaly velmi malá křídla. Je to jako s naší jedinečností, někdo si jí je vědom, ale někdo na ní musí pracovat, objevovat ji, až tato jedinečnost má tak velká křídla, že může vzlétnout, být svobodná a trvale vznášet se nad našim rozumem. Bylo krásně vidět na dětech, jak si musí dovolit více, aby taková křídla bylo s určitostí vidět a aby anděla vůbec unesla. Zkoušeli jsme kreslit křídla, však hlína stejně překonala všechny návrhy.
      Nakonec jsou andělíčci velmi podaření, ikdyž budeme muset trénovat dovolit si víc tvořit a nebát se zkoušet. U Zajíčků nás teprve andělíčci čekají, tak pevně věřím, že budou ti naši ušáčci v tvorbě křídel andělíčků odvážnější. p.uč.Danka


    
      


Vyráběli jsme dárky pro seniory do Domova pro seniory v Ostravě-Porubě
      Bylo krásné, jak děti tuto nabídku velmi rychle přijaly a ihned začala jejich představivost pracovat na plné obrátky. "Já udělám sluníčko, já udělám šperkovnici, já udělám misku , květinku " a ten, kdo nevěděl, záhy něco vytvořil, protože v každém tvůrčím  počinu něco vzniká.
      Takže máme krásnou židličku, originální gauč, který nemá nohy, protože je houpací a na něm sedí vymodelovaná celá rodina od autorky, máme misky se srdíčky, opravdu šperkovnici ve tvaru květiny a uprostřed květu lze na tyčinky věšet prstýnky, vyrobili jsme vymodelovaný originální hrníček. Neuvěřitelné tvořivé a myšlenkové pochody probíhaly v dětech. Některé děti myslely při tom i na sebe, aby měly také něco, ale některé naopak myslely na ty druhé, a ikdyž udělaly moc velký dárek, nechtěly si ho nechat. Přece je to pro babičky a dědy, kteří jsou samotní a potřebuji také potěšit.
      Takto i v keramickém kroužku ARTÍK můžeme projevovat cit a dobrou vůli a uplatnit tak naši tvořivost ve spojení s pomáháním a myslením na druhého. Vždyť dárky, v kterých je otisk dětské duše určitě potěší a budou stále přitahovat oči obdarovaných. Děkujeme za tuto příležitost se v tomto duchiu rozvíjet. p.uč.DankaInspirace přírodou

      Příroda je tvořivost sama. Vždyť každá květina je vlastně dokonalá mandala v celé své tvořivé kráse. Každý list stromu obsahuje otisk struktury velkého stromu.  Vývoj života v přírodě, kořeny, růst, květenství, plody, zrání a nový počátek je tak krásně podobný tomu našemu životu. Proto je důležité pro děti učit se z přírody a učit se ji vnímat. Takto se děti učí vidět svět. Do své struktury poznávání zapojí smysly, svoji šikovnost a smysl pro tvořivost, kterou mohou vidět i v dokonalé přírodě.
      V keramickém kroužku ARTÍK děti mohou rozvíjet nejen novou zkušenost z tvůrčí práce, ale i rozvíjet vnímavost, spojovat si nové poznatky, které když si otisknou do keramického výrobku, už nikdy toto nové poznání nezapomenou. U této tvůrčí práce si dítě nové poznání spojuje s prožitkem a hmatatelným keramickým výtvorem a proto děti mají ke svým výrobkům tak vřelý vztah. Jsou přirozeně zvídavé a keramika umožňuje jejich um, šikovnost a poznání zaznamenat. p.uč.Danka


  

Vážení a milí příznivci tvořivosti,
     keramická hmota je plastický materiál, který může zaznamenat stopu po dětské tvořivosti. Dítě ve svém výtvarném projevu může být tak jedinečné a originální, pokud mu to dovolíme.Vyrobili jsme spoustu nových jedinečných výrobků, které zaznamenávají otisk dětského prožitku. Ve výrobcích můžeme pozorovat dětské výtvarné myšlení, jeho imaginaci, příběh, mnohdy i hledání, však vždy narazíme na originální projev každého z dítěte, vždy s velkým nadšením zaznamenává svět, který poznalo, nebo který i zrovna objevuje.
     S velkým nadšením děti vyrábějí cokoliv, je jim jen třeba říci, jak na to a dovolit jim jejich vlastní projev. Pak takové výrobky dětem mluví z duše a při každém pohledu na ně startuje naše představivost, co tím chtěl autor říci. Takových výrobků si cením úpně nejvíce a myslím, že i děti, které chodí do keramického kroužku ARTÍK se potkávají se svou tvořivostí velmi rádi. Chce to jen rozvinout zručnost a dovolit si prožít přítomný okamžik se svou uskutečňovanou představou, která nemusí mít ani tak stanovený cíl, však na této cestě být, dovolit si tvořit, hledat tvary, možnosti, zkoušet a hlavně objevovat a poznávat svůj svět uvnitř i ten okolo sebe.Keramická hlína je dětem plně k dispozici k odhalování tvořivosti v celé její kráse.     p.uč.Danka


 
Tvůrčí keramika pro paní učitelky, kuchařky a ostatní příznivce tvořivosti z naší MŠ, 09/2021
- pro mnohé to bylo první setkání s keramickou hlínou a výsledek byl jedno velké překvapení a radost ...
Tvůrčí keramika - ARTÍK - výběr z originální dětské tvorby, šk.r.2020/2021

Matouš (6 let)Ostrý výpal - pálení naglazovaných výrobků

 O tom, že keramika není jen tak hned Vám určitě každé dítě, které si něco vyrábělo, popovídá. Přežahnuté výrobky se musí štětcem naglazovat glazurou, vyzdobit, vytřít barvítkem a různě si ještě popřemýšlet nad použitými barvami a technikou glazování. Děti tyto výrobky glazovaly postupně, protože výrobků bylo mnoho a dětská trpělivost a soustředění se právě touto technikou trénuje a posiluje.
Výsledek stojí za to a doufám, že předškoláci, kteří se nejvíce podíleli na této keramické tvorbě a i všechny menší děti nezapomenou, co se v naší tvůrčí keramice naučili a budou v budoucnu na poznaném stavět.
Pro Vás paní uč. Danka


Přežah - 1.pálení výrobků
Každý výrobek je jiný, podle představ dítěte. Máme tam ptáčky, vodní strom dokonce dle návrhu, lekníny, květiny, postavu holčičky, různé misky, ještěrky, dráčky, myšku, želvičku a jiné. Děti v předškolním věku velmi snadno berou inspiraci ze svého poznaného světa a jejich představivost jede na plné obrátky. Učí se při tom jemné motorice, pečlivosti, technice keramiky a také uvědomění si svého pohledu na svět.
 Pohádkové postavy - patroni naší společné tvůrčí keramiky.
Jsou to sochy, které jsem vyrobila pro děti a jejich inspiraci na hrnčířském kruhu intuitivně a dotvořila jsem je plastickým dekorem.
Keramická socha Královny Země ze Sluneční zátoky a její pomocníci.
Královna Země bdí ve všem a v každém a učí nás a děti vnímat svět okolo nás a v nás, radovat se a pozitivně myslet.
Keramická socha Ptáka Ohniváka, který rozsévá sluneční světelnou tvořivost a upozorňuje na živoucí světelné bytí v každém lístečku, v každém zvířátku, všude tam, kam se podíváme.
Keramická socha Páva , který překonal pýchu a učí děti býti dobrým v srdci.
Socha Kouzelný Plamínek a ten svítí všude tam, čeho si máme všimnout. Učí nás vnímat sebe i svět okolo nás. 
Socha Jitřenky - přináší nový den a vyprovází každé ráno Slunce na oblohu.
Všichni maskoti nám pomáhají, aby naše keramické tvoření mělo smysl, aby naše výrobky promlouvaly z duše a byly nám něčím vzácným, vypovídajícím, zkrátka přitažlivým dílem.
Pro Vás paní uč. Danka

Keramické zázemí u Zajíčků
Máme vytvořený pěkný prostor k tvoření u Zajíčků. Daly jsme přednost bílé a neutrálním barvám na stěnách a třída byla nově vymalovaná a ustavená s novými úložnými díly. 

Vážení rodiče, milé děti,
o tom, že naše paní ředitelka Mgr. Gabriela Smudová s velkým nadšením na jaře 2021 zrealizovala projekt založení keramické dílny, jste už byli určitě dětmi a fb skupinou informováni. Je mi velkým potěšením, že Vám zde v této sekci "Tvůrčí keramika" mohu a budu vkládat krátké článečky a samozřejmě fotografie z naší tvůrčí činnosti. 
Proč název tvůrčí keramika?
Keramika jako výtvarná technika předčí všechny jiné techniky hlavně tím, že hlína je tvárný, plastický materiál a velmi dobře se zpracovává. Děti mohou prostorově zaznamenávat své představy a uplatňovat naplno a hmatatelně své výtvarné cítění.
     Ve své obci Velké Polomi vedu ARTE Dynamickou tvořivost, kterou jsem založila a tuto metodu a formu práce se snažím uplatňovat i v prostředí naší mateřské školy.
ARTE tvořivost vede k originalitě dětí, k jejich vlastnímu projevu a takto děti směřuji. V malých skupinkách pracujeme s tvárnou keramickou hmotou a snažím se, aby děti skrze keramické výrobky pocítily své vidění světa, své schopnosti, svou radost, své pojetí prostoru a vnímání barev. Každý hotový výrobek je originál a odráží výtvarné cítění dítěte, jejich vlastní sdělení či vyjádření se skrze dílo.
       Keramika rozvíjí jemnou motoriku, smyslové vnímání a cítění barev. Podporuje děti v prostorovém vnímání. Kultivuje vlastnosti a ctnosti dětí jako trpělivost, pečlivost, vytrvalost, zručnost, estetické vnímání a vkusnost. Tvůrčí keramika rozvíjí děti po všech stránkách a je mi ctí, že se mohu na tomto projektu v naší mateřské škole podílet a přispět svými zkušenostmi.
     Pro Vás paní učitelka Danka Skokanová