Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Školáček

AKTIVITA PRO PŘEDŠKOLÁKY

„ŠKOLÁČEK“
Pro budoucí prvňáčky jsme připravili – aktivitu „ŠKOLÁČEK“, jedná se o výuku zábavnou a hravou formou.
Vyučující- p.uč. Blanka Pavlíčková
Vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci dochází k přerušení aktivity.
  • Aktivita je určena pro děti ve věku 5 - 6let (předškoláci).
  • Rozvoj dětí dle Diagnostiky školní připravenosti Jiřiny Bednářové.
  • Rozvoj předmatematických dovedností (orientace v prostoru, na ploše, rozvoj tvořivosti, rozlišování obrazných a grafických symbolů, prvky Hejného metody (didaktické pomůcky- Vláček, Zámecké schody, krokování, práce s dřívky, rozlišení méně – více, určování stejného počtu aj.).
  • Rozvoj předčtenářských dovedností (práce s literárními texty, dramatizace pohádek aj…).
  • Zábavné pokusy.
  • Rozvoj grafomotoriky.