Jak platit

Stravné

 

dopolední svačinka       7,-- Kč

 

oběd                            18,-- Kč

 

odpolední svačinka       7,-- Kč

--------------------------------------

celodenní stravné         32,-- Kč

 

polodenní stravné        25,-- Kč

 

děti které ve školním roce /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let -OŠD

 

dopolední svačinka        8,-- Kč

 

oběd                              24,-- Kč

 

odpolední svačinka         8,-- Kč

--------------------------------------

celodenní stravné          40,-- Kč

 

polodenní stravné          32,-- Kč

 

Měsíční úplata za vzdělání /školné/

 

 450,-- Kč           za každé dítě

 

     0,-- Kč            předškolní dítě /které dovrší ve školním roce 6 let a více/

 

Záloha na měsíc Celodenní pobyt + úplata            1180,-- Kč           polodenní pobyt + úplata          1080,-- Kč                Celodenní pobyt  - 6-leté děti       730,-- Kč           polodenní pobyt  - 6-leté děti    630,-- Kč

Celodenní pobyt  - 7-leté děti       920,-- Kč           polodenní pobyt  - 7-leté děti    820,-- Kč

Docházka 5 dní v měsíci             610,-- Kč

/nebo jenom dopolední svačina/            

       

Záloha na stravné a úplatu se platí vždy měsíc dopředu  -zálohově,

převodem z účtu / k 15.8. na září…atd./

Číslo účtu :       256223769/0300 Variabilní symbol:        DATUM NAROZENÍ dítěte, ve formátu DDMMRRRR

Specifický symbol:   Zahrady-7118,  Dvorní-7097,  B.Němcové-7120

vyúčtování přeplatků je zpětně 1 x ročně/ září/  - převodem na účet

 

ŠJ V Zahradách 2148,Ostrava Poruba, odloučené pracoviště Vedoucí školní jídelny: p.Poláčková Mária Tel.č. 59 691 25 48

MS.Zahrady@seznam.cz

Platba stravné+školné

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, 708 00  Ostrava – Poruba,

příspěvková organizace

odloučené pracoviště: V Zahradách 2148,Ostrava -Poruba,É596912548

MS.Zahrady@seznam.cz

 

Převod na účet:

 

Trvalý příkaz k zálohové platbě na částku: .. Kč měsíčně splatnou k   15   dni v měsíci

 

Běžný účet školní jídelny:      Poštovní spořitelna, Ostrava, číslo účtu 256223769/0300

 

Pod variabilním symbolem –

DATUM NAROZENÍ strávníka ve formátu DDMMRRRR

Pod specifickým symbolem-7118 Zahrady

                                              -7097 Dvorní

                                               -7120 B.Němcové 

První platba je 15.srpna na září, poslední platba 15.května na červen ,/případně 15.června na červenec, pokud máte zájem o prázdninový provoz/.

Prosím respektujte tyto termíny !

 

ODHLAŠOVÁNÍ

 

Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:

-osobně na třídě, kam dítě dochází

-telefonem: 59 691 25 48

-e-mailem:MS.Zahrady@seznam.cz

pondělí   do 8,00 hodin – odhlášení na pondělí

                                                  a následující dny

 

 

úterý-pátek     do 12,00 hodin – odhlášení

                                                         na následující dny

 

Podkategorie

Připravované akce

Čt 20.6. HRY BEZ HRANIC- sportovní dopoledne na hřišti ZŠ PORUBSKÁ

Aktuality

Organizace školního roku

V týdnu od 10. -14.6.- PROJEKTOVÝ DEN V MŠ- povídání o kytičkách, rostlinách, návštěva zahradnictví