Třida - Berušky + Broučci

(speciální oční třídy)

 Učitelky:

Berušky- Bc.Gabriela Smudová, Marcela Vodičková

Broučci-  Mgr. Alena Topinková

Asistentka pedagoga-Šárka Orlová                                                                                                  

 

Složení tříd: heterogenní

Počet: 9 + 9 dětí ve věku 2 – 7 let