Projekty a dary rodičů

  • PROJEKTY 2019/2020

- Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba

Multikultura v hudbě – 16 000,-Kč

Hejný v mateřské škole – 27 000,-Kč

Tvoříme s Tvořílkem – 7 000,-Kč

  • PROJEKTY 2018/2019
  • "POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA S KAMARÁDEM TVOŘÍLKEM"- dotace- Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba

Dotace: 38 000,- Kč

"BAREVNÁ ZAHRÁDKA- dotace- Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba

Dotace: 25 000,- Kč

  • "S KAMARÁDY DO POHÁDKY" -dotace- Statutární město Ostrava

Dotace: 40 000,- Kč

-Popelka

-Perníková chaloupka

-Zlatovláska

-Sněhurka a 7 trpaslíků

-Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo

-Červená karkulka

-O dvanácti měsíčkách

  • MŠMT- poskytovatel dotace č. 18 063/0008854-01- Název projektu: Šablona II- Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ DVORNÍ

Dotace: 712 442,- Kč

REKONSTRUKCE STOUPAČEK V CELÉM OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Koncem školního roku 2017/2018 byla zahájena rekonstrukce stoupaček v celém objektu školy včetně školní jídelny a hygienického zařízení. Rekonstrukce byla velice náročná, neminuly nás komplikace v podobě ucpání odpadů vlhčenými ubrousky. Tato komplikace prodloužila práce na celé dva měsíce. Se závěrečnými pracemi pomohli všichni zaměstnanci naší školičky. Velkou motivací v náročném úklidu byly nadšené dětské tváře z nových koupelen a záchodků v barvě naší zelené školičky zkombinované se žlutou. Zpětná vazba od rodičů a dětí je velkým potěšením pro personál školy.

  • PROJEKTY 2016-2018

 

EXKURZE NA 112"- Ve středu 11. dubna se mohly starší děti zúčastnit další akce a nahlédnout do zázemí integrovaného záchranného systému. Za finanční podpory, čerpané z projektu MOb Poruba, jelo 42 dětí autobusem nejprve na základnu v Ostravě – Dubině, kde si děti prohlédly sanitky a speciální vybavení záchranného týmu, používaného při výskytu velmi nakažlivých nemocí – někteří si jej i odvážně vyzkoušeli. Také si vyzkoušeli ošetření raněného, resuscitaci a byly opravdu moc šikovné. Poté si nás převzali hasiči, kteří ukázali dětem hasičská auta, vybavení a speciální obleky. Na závěr jsme si prohlédli koně a stáje městské policie, podívali jsme se, kde bydlí policejní pejsci a tím to ještě neskončilo. Z projektu jsme měli možnost jet i do další základny v Ostravě – Zábřehu, kde si děti i učitelky prohlédly vrtulník. Akce byla financována z projektu, který vypracovala paní ředitelka. Dětem se dopoledne velice líbilo, stejně tak všem paním učitelkám, které se akce zúčastnily.

„ GEOMETRÁČEK velice pěkná akce proběhla 29. 3. 2018 za finanční podpory čerpané z projektu MOb Poruba. Děti navštívily malý svět techniky, kde si s velkým nadšením postavily zeď, vyzkoušely hrátky s vodou, probíhaly labyrintem a mnoho jiných zajímavých aktivit. Děti byly i za „Geometráčkem“, který jim v rámci výukového programu ukázal svoje kamarády-čtverec, kruh, obdelník, trojúhelník. Nadšené a radostné děti byly odměnou pro paní ředitelku, která projekt zpracovala, pro paní učitelky Jitku a Gabku, které děti doprovázely s pomocí paní Janičky. Těšíme se na další návštěvu do „Světa techniky“, která je plánovaná na měsíc květen.

Další úspěšný projekt paní ředitelky byl  „My jsme malí zahradníčci a s novými kamarády“- kde celková dotace byla  15 000,-Kč  financovala obec města Poruby.   

Rodiče také velmi ocenili další  akce dotované MMO MOb Poruba, které získala svým projektem paní ředitelka. Jednalo se o projekt  “ My jsme malé šikulky- aneb polopatě“  - dotace ve výši 30 000,-Kč, - tam patří  výlety a exkurze -HZS, Dolní Vítkovice, ZOO, Policie ČR.

  • DARY RODIČŮ

 DRUHÝ RELAXAČNÍ CHODNÍČEK

Naše mateřská škola má na své zahradě nový prvek, který nám vybudoval pan Fico
(tatínek ze třídy Kuřátka). Doplnil tak původní chodník, který vyráběla firma pana Palackého.

Jedná se o stimulačně – relaxační chodníček, který je zhruba 7 metrů dlouhý. Je tvořen deseti sektory, vyplněnými nejrůznějšími materiály, jako například kamínky různých frakcí, kůra, mech, voda a další. Relaxační chodníček je doplněn o ekologický mostek, také z dílny pana Fica.Financovaný z dotace MOM MOb Poruba. Jedná se o přechod z jednoho chodníčku na druhý.Bosá chůze podporuje krevní oběh, reguluje krevní tlak, má stimulační efekt, který působí na akupresurní body a mimo jiné podporuje vývoj nožní klenby.                                            

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci se SPOLKEM PORUBÁČEK.

Podkategorie

Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k délce uzavření mateřské školy bude sníženo nebo prominuto školné za jednotlivé měsíce. O výši školného za jednotlivé měsíce Vás budeme informovat.

Za měsíc BŘEZEN je školné sníženo na částku 225,-Kč, DUBEN na částku 0,-Kč.

Tato částka Vám bude vrácena s ročním vyúčtováním za stravné. Mgr. Gabriela Smudová - ředitelka

 

-VELKÉ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH LISTŮ A TYPŮ NA TVOŘENÍ NALEZNETE V NAŠÍ GALERII