Den v MŠ

Provoz MŠ:      6:00 hodin – 16:30 hodin

MŠ se otevírá, a to z bezpečnostních důvodů a dále dle domluvy rodičů s učitelkou od – do:

6:00 hodin - 8:30 hodin  (dále dle domluvy s učitelkou na kmenové třídě)

12:00 hodin -12:30 hodin

14:45 hodin -16:30 hodin

Děti 
se scházejí na třídě Zajíčků od 6:00 do 7:00 hodin a pak přecházejí do svých kmenových tříd
Děti se rozcházejí na třídě Zajíčků a to od 16:00 do 16:30 hod. 

Režim  dne

6:00
-
8:30

tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti

8:30
-
9:00

svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem pomáhají učitelky

9:00
-
11:30

pokračování či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, hodnocení činností, návrhy dětí na další den osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti    a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, seznamování      s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:30
-
14:30

oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – respektujeme rozdílné potřeby dětí,otužování, odpolední svačina

14:30
-
16:30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci


Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné jen dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň je plně otevřený v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Podkategorie

Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k délce uzavření mateřské školy bude sníženo nebo prominuto školné za jednotlivé měsíce. O výši školného za jednotlivé měsíce Vás budeme informovat.

Za měsíc BŘEZEN je školné sníženo na částku 225,-Kč, DUBEN na částku 0,-Kč.

Tato částka Vám bude vrácena s ročním vyúčtováním za stravné. Mgr. Gabriela Smudová - ředitelka

 

-VELKÉ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH LISTŮ A TYPŮ NA TVOŘENÍ NALEZNETE V NAŠÍ GALERII