Podklady pro speciální oční třídy

JAK NA TO...

Milí rodiče,

 jednoduchý a stručný popis, jak zajistit svému dítěti přijetí do třídy pro děti se zrakovou vadou. Do našich tříd dochází děti s poruchami binokulárního vidění na základě diagnostiky lékařů a jejich doporučení na vřazení do naší speciální třídy  (spolupracujeme s FN Ostrava). Následně se obrátíte na nás, zda je kapacita volná pro přijetí Vašeho dítěte. V případě volné kapacity musíte navštívit Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro zrakové vady v Opavě, kde Vám vystaví doporučení. Není to složitá cesta, zvláště když se jedná o zdraví Vašeho dítěte.      Neboť, jak uvádějí odborníci, poruchy binokulárního vidění se dají při včasné léčbě a speciálně pedagogické reedukaci odstranit, případně zmírnit. Především v raném a předškolním věku.


Aktuality

Organizace školního roku 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK- pro přihlášené děti od 20. - 24. 1. 2020

- „Saunička“ – návštěva školní infrasauny (dle rozpisu tříd)

-Logopedická prevence pod vedením Mgr. Aleny Topinkové

-Školáček- dopoledne věnované předškolním dětem