Podklady pro speciální oční třídy

JAK NA TO...

Milí rodiče,

 jednoduchý a stručný popis, jak zajistit svému dítěti přijetí do třídy pro děti se zrakovou vadou. Do našich tříd dochází děti s poruchami binokulárního vidění na základě diagnostiky lékařů a jejich doporučení na vřazení do naší speciální třídy  (spolupracujeme s FN Ostrava). Následně se obrátíte na nás, zda je kapacita volná pro přijetí Vašeho dítěte. V případě volné kapacity musíte navštívit Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro zrakové vady v Opavě, kde Vám vystaví doporučení. Není to složitá cesta, zvláště když se jedná o zdraví Vašeho dítěte.      Neboť, jak uvádějí odborníci, poruchy binokulárního vidění se dají při včasné léčbě a speciálně pedagogické reedukaci odstranit, případně zmírnit. Především v raném a předškolním věku.


Připravované akce

Čt 30.5. Den otevřených dveří

So 1.6. POJĎ SE S NÁMI PROBĚHNOUT...-běžecký závod v rámci Českého běhu žen, přihlášené děti

Út 4.6. PROJEKTOVÝ DEN V MŠ- povídání o koních, jízda na koni

Čt 6.6. VODÍCÍ PES- beseda s panem Holbou

St 12.6. POLYTECHNIKA

Út 18.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST S AGENTUROU VERONIKA- rozloučení s předškoláky

Čt 20.6. HRY BEZ HRANIC- sportovní dopoledne na hřišti ZŠ PORUBSKÁ

Aktuality

Stanovení úplaty na období 2018 - 2019

Organizace školního roku

V týdnu od 10. -14.6.- PROJEKTOVÝ DEN V MŠ- povídání o kytičkách, rostlinách, návštěva zahradnictví