Podklady pro speciální oční třídy

JAK NA TO...

Milí rodiče,

 jednoduchý a stručný popis, jak zajistit svému dítěti přijetí do třídy pro děti se zrakovou vadou. Do našich tříd dochází děti s poruchami binokulárního vidění na základě diagnostiky lékařů a jejich doporučení na vřazení do naší speciální třídy  (spolupracujeme s FN Ostrava). Následně se obrátíte na nás, zda je kapacita volná pro přijetí Vašeho dítěte. V případě volné kapacity musíte navštívit Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro zrakové vady v Opavě, kde Vám vystaví doporučení. Není to složitá cesta, zvláště když se jedná o zdraví Vašeho dítěte.      Neboť, jak uvádějí odborníci, poruchy binokulárního vidění se dají při včasné léčbě a speciálně pedagogické reedukaci odstranit, případně zmírnit. Především v raném a předškolním věku.


Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k délce uzavření mateřské školy bude sníženo nebo prominuto školné za jednotlivé měsíce. O výši školného za jednotlivé měsíce Vás budeme informovat.

Za měsíc BŘEZEN je školné sníženo na částku 225,-Kč, DUBEN na částku 0,-Kč.

Tato částka Vám bude vrácena s ročním vyúčtováním za stravné. Mgr. Gabriela Smudová - ředitelka

 

-VELKÉ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH LISTŮ A TYPŮ NA TVOŘENÍ NALEZNETE V NAŠÍ GALERII