Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Informace o stravování

ÚPRAVA CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD LEDNA 2022 PLATBA STRAVNÉ + ŠKOLNÉ
Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Dvorní 763, 708 00 Ostrava - Poruba, příspěvková organizace
odloučené pracoviště: V Zahradách 2148, Ostrava - Poruba, tel.: 596 912 548, e-mail: ms.zahrady@seznam.cz.

KDY POSLAT PLATBU
Platba za stravné a úplatu je zálohová, k 15. dni v předešlém měsíci (tzn. nejpozději 15. září jsou peníze poslány na říjen). První platba je tedy 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz. Prosím respektujte tyto termíny.
 
INFORMACE K PLATBĚ
Číslo účtu šk. jídelny: 256223769/0300
Variabilní symbol: datum narození strávníka ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol: 7118

ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE STRAVY
Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:
  • osobně na třídě, kam dítě dochází.
  • telefonem: 596 912 548.
  • e-mailem: ms.zahrady@seznam.cz.
Pondělí do 8,00 hodin - odhlášení na pondělí a následující dny.
Úterý - pátek do 12,00 hodin - odhlášení na následující dny.

VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ
Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září, převodem na účet.
 
NEDOTOVANÁ STRAVA
Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole první den neplánované nepřítomnosti.
Další den nepřítomnosti dítěte, již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečně vynaložených nákladů na přípravu jídla, které činí 76,- Kč za jeden den a připočítávají se k základní ceně za jídlo. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dítě 3-6 let:
41,- Kč za jídlo
76,- Kč věcná a mzdová režie
117,- Kč plná cena nedotované stravy
 
Dítě 7 let:
50,- Kč za jídlo
76,- Kč věcná a mzdová režie
126,- Kč plná cena nedotované stravy

Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti.

STRAVNÉ A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Záloha za měsíc
Celodenní pobyt + úplata 1400,- Kč
Celodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 900,- Kč
Celodenní pobyt - 7 leté děti (bez úplaty) 1100,- Kč
Polodenní pobyt + úplata 1300,- Kč
Polodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 800,- Kč
Polodenní pobyt - 7 leté děti (bez úplaty) 1000,- Kč
Docházka 5 dní v měsíci (nebo jen dopolední svačina) 700,- Kč

STRAVNÉ (od 1.1.2022)                                                                                                           
Stravné za den  
Dopolední svačina 9,- Kč
Oběd 23,- Kč
Odpolední svačina 9,- Kč
Celodenní stravné  41,-
Polodenní stravné 32,-

 
Stravné za den - děti, které ve školním roce dovrší 7 let a děti OŠD
Dopolední svačina 10,- Kč
Oběd 30,- Kč
Odpolední svačina 10,- Kč
Celodenní stravné 50,- Kč
Polodenní stravné 40,- Kč
 

 


 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy na období 1. září 2021 - 31. 8. 2022 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku: 500,- Kč.
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole se poskytuje v posledním ročníku mateřské školy, dětem vzdělávajícím se v PPV, zdravotně postiženým dětem a dětem s odkladem školní docházky až do doby zahájení školní docházky.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek (Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.
 
Úplata za vzdělávání / školné za měsíc
za každé dítě 3- 5 let 500,- Kč
předškolní dítě, OŠD (ve školním roce dovrší 6 let a více) 0,- Kč