Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Informace o stravování

PLATBA STRAVNÉ + ŠKOLNÉ
Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Dvorní 763, 708 00 Ostrava – Poruba, příspěvková organizace odloučené pracoviště: V Zahradách 2148, Ostrava -Poruba, 596912548 MS.Zahrady@seznam.cz

KDY POSLAT PLATBU
Platba za stravné a úplatu je zálohová, k 15.dni v předešlém měsíci (tzn. nejpozději 15. září jsou peníze poslány na říjen). První platba je tedy 15. srpna na září, poslední platba 15. května na červen, případně 15. června na červenec/srpen, pokud máte zájem o prázdninový provoz. Prosím respektujte tyto termíny.
 
INFORMACE K PLATBĚ
Číslo účtu šk. jídelny:
256223769/0300
 
Variabilní symbol: datum narození strávníka
ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol:
7118

ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE STRAVY
Z organizačních důvodů prosíme o dodržování odhlašování dětí ze stravy následujícím způsobem:
- osobně na třídě, kam dítě dochází
- telefonem: 59 691 25 48
- e-mailem: ms.zahrady@seznam.cz
pondělí- do 8,00 hodin - odhlášení na pondělí a následující dny
úterý- pátek do 12,00 hodin - odhlášení na následující dny

VYÚČTOVÁNÍ  PŘEPLATKŮ
Vyúčtování stravného se provádí všem strávníkům 1x ročně v měsíci září , převodem na účet.
 
NEDOTOVANÁ STRAVA
Dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole první den neplánované nepřítomnosti.
Další den nepřítomnosti dítěte, již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečně vynaložených nákladů na přípravu jídla, které činí 46,- Kč za jeden den a připočítávají se k základní ceně za jídlo. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
Dítě 3-6 let:    35,- Kč za jídlo
                       46,- Kč věcná a mzdová režie
                       81,- Kč plná cena nedotované stravy
 
Dítě 7 let:       43,- Kč za jídlo
                      46,- Kč věcná a mzdová režie
                      89,- Kč plná cena nedotované stravy

STRAVNÉ A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁLOHA ZA MĚSÍC
Celodenní pobyt + úplata 1250 KČ
Celodenní pobyt - 6 leté děti (bez úplaty) 800   KČ
Celodenní pobyt- 7 leté děti (bez úplaty) 990   KČ
Polodenní pobyt + úplata 1150  KČ
Polodenní pobyt- 6 leté děti (bez úplaty) 700    KČ
Polodenní pobyt- 7 leté děti (bez úplaty) 890    KČ
Docházka 5 dní v měsíci (nebo jen dopolední svačina) 610    KČ

STRAVNÉ                                                                                                                        
Stravné platné od 1.9.2019 za den
Dopolední svačina 7    KČ
Oběd 21  KČ
Odpolední svačina 7    KČ
Celodenní stravné  35  KČ
Polodenní stravné 28  KČ 
 
STRAVNÉ- DĚTI, KTERÉ VE ŠK. R. DOVRŠÍ 7 LET- OŠD              za den
Dopolední svačina 8    KČ
Oběd 27  KČ
Odpolední svačina 8    KČ
Celodenní stravné 43  KČ
Polodenní stravné 35  KČ
                                                                       

 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy na období 1. září 2020 – 31. 8. 2021 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku: 450 KČ
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole se poskytuje v posledním ročníku mateřské školy, dětem vzdělávajícím se v PPV, zdravotně postiženým dětem a dětem s odkladem školní docházky až do doby zahájení školní docházky.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, jenž jednoznačně prokáže, že pobírá sociální příplatek – Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
Ředitel školy rozhoduje o osvobození na základě žádosti zákonného zástupce.
Úplata za vzdělávání/ školné za měsíc
za každé dítě 3- 5 let 450    KČ
předškolní dítě, OŠD
/ve školním roce dovrší 6 let a více/
0        KČ