Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Co nabízíme

 • ​Klidné, téměř venkovské prostředí u potůčku Porubka a nedalekého lesoparku Myslivna. 
 • Věkově smíšené třídy, které umožňují docházku sourozenců do jedné třídy. 
 • Profesionální a zároveň přátelský pedagogický přístup; možnost odborné konzultace v oblasti rozvoje dítěte. 
 • Speciálně pedagogickou péči pro děti se zrakovou vadou ve spolupráci s ortoptickou sestrou z FN v  Ostravě. Každodenní ortopticko - pleoptická reedukace s využitím speciálních přístrojů (CAM stimulátor, troposkop, lokalizátor aj.). 
 • Logopedickou prevenci v rámci každodenních vzdělávacích činností, podporou přirozeného rozvoje komunikačních dovedností - procvičováním mluvidel, pod vedením třídních učitelů.
 • Moderně vybavené třídy s kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami. 
 • Třídy vybavené interaktivní tabulí s kvalitními vzdělávacími programy pro děti v předškolním věku. 
 • Podporu v otužování dětí formou saunování ve školní infrasauně
 • Využití dílničky pro děti v oblasti polytechnického vzdělávání.
 • Zařazování prvků Hejného metody ve vzdělávání dětí v oblasti předmatematické. 
 • K rozvoji dítěte v oblasti enviromentální a vztahu k přírodě využíváme prostředí školní zahrady, kde jsou mimo herní prvky nainstalovány senzomotorický chodník, školní záhony, skleník, hmyzovník a pozorovatelna pro růst rostlin. 
 • Návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, soutěží, kurzy plavání a lyžování, dodržování tradic naší školy a naší společnosti. 
 • Celoroční akce s prohlubováním tradic školy a naší společnosti, které připravují zkušení pedagogové. 
 • Spolupracujeme se spolkem rodičů “Porubáček”, ZŠ Komenského, ZŠ Porubskou, Domovem pro seniory Slunečnice, Pedagogicko - psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem zraku v Opavě. 
 • Tvůrčí keramika - Artík
 • Školáček
 • Jogínci - jóga pro děti
 • Zpěváčci ze Zahrad - hudební aktivita
 • Angličtina s úsměvem