Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Co nabízíme

 • Pěkné, klidné a zdravé skoro venkovské prostředí
 • Rodinnou atmosféru, přátelské vztahy, kamarádský přístup
 • Pěkné třídy i školní zahradu – vzdělávání v přírodě
 • Všestranný rozvoj  osobností  zdravých  dětí a  dětí s poruchami binokulárního vidění
 • Přípravu dětí na školu a roli „školáka“ 
 • Individuální, skupinové vzdělávání dětí
 • Denní speciální reedukaci zrakových vad pod vedením ortoptistů FN a speciálních pedagogů pro zrakově postižené děti
 • Saunování  dětí ve vlastní sauně
 • Partnerskou spolupráci školy s rodiči a spolkem rodičů „Porubáček“
 • Návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, stanice mladých přírodovědců, plavání, lyžování,  soutěží, exkurzí, a dále
 • Různé zájmové aktivity,  např. práce na interaktivních  tabulích,  na školní zahradě - sázíme, pěstujeme, sbíráme, taky vaříme a pečeme, ochutnáváme
 • Aktivita pro předškolní děti- Školáček
 • Logopedická prevence
 • Plavání, bruslení, lyžování