Co Vám může MŠ V Zahradách nabídnout:

  • Pěkné, klidné a zdravé skoro venkovské prostředí
  • Rodinnou atmosféru, přátelské vztahy, kamarádský přístup
  • Pěkné třídy i školní zahradu – vzdělávání v přírodě
  • Všestranný rozvoj osobnosti dítěte, přípravu dětí na roli „školáka“ 
  • Individuální, skupinové vzdělávání dětí
  • Denní speciální reedukaci zrakových vad pod vedením ortoptistů FN a speciálních pedagogů pro zrakově postižené děti
  • Skupinové saunování dětí ve vlastní sauně
  • Partnerskou spolupráci školy s rodiči a spolkem rodičů „Porubáček“
  • Návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, stanice mladých přírodovědců, plavání, lyžování,  soutěží
  • Zájmové útvary: práce na interaktivní tabuli – „Chytré hlavičky“, hudebně-dramatická zájmová činnost „Rolnička I,II."